Czym jest marketing

Czym jest marketing

Marketing – słowo każdemu z nas bez wątpienia bardzo dobrze znane. Codziennie widzimy reklamy – prawie na każdym kroku towarzyszą nam w social mediach, w telewizji, radiu, na billboardach… To dosłowne, fizyczne narzędzie marketingu. Jednak jak brzmi jego dokładna definicja? Jakie są sposoby marketingu? (a jest ich naprawdę wiele!), jakie są jego cele, efekty?

Definicja marketingu

Philip Kotler, którego uznaje się za ojca marketingu zdefiniował interesującą nas dziedzinę jako “(…) zarządzanie korzystnymi, a więc przynoszącymi zysk relacjami z klientem. Celem marketingu jest wytworzenie określonych wartości dla klientów i otrzymywanie w zamian określonych wartości od klientów.”

Dla laika powyższe zdanie może brzmieć nieco enigmatycznie, dlatego postaram się rozłożyć je na czynniki pierwsze. Aby efektywnie realizować sztukę marketingu należy w pierwszej kolejności zrozumieć potrzeby klienta, a nawet przewidzieć je lub uświadomić mu ich istnienie. Następnie należy zaplanować odpowiednią strategię, na podstawie której zbudujemy relację z klientem, która w optymistycznej wersji naszego planu doprowadzi do sprzedaży produktu lub usługi – a więc zysku.

Co na ten temat mówi największa internetowa encyklopedia? Z Wikipedii dowiadujemy się, że jest to proces społeczny, w którym jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują poprzez tworzenie, oferowanie oraz swobodną wymianę z innymi towarów i usług, które posiadają wartość. Najprostsza, najkrótsza a zarazem bardzo treściwa definicja to “zaspokajać potrzeby, osiągając zysk.

Sposoby marketingu

Wiemy już, czym jest omawiana dziedzina, jednak aby w pełni ją zrozumieć, należy nieco bardziej zagłębić się w temat. Każde działanie opiera się na jakiejś strategii, planie, sposobie. Tak samo jest w tym przypadku, dlatego wyjaśnijmy kolejne zagadnienie – sposoby marketingu. Mamy tu do czynienia z bardzo rozległym tematem, ponieważ na liście rodzajów tego wspaniałego narzędzia napędzającego sprzedaż jest ich ponad dwadzieścia:

• ambient marketing

• content marketing

• remarketing

• marketing afiliacyjny

• marketing cyfrowy

• marketing internetowy

• marketing mobilny

• marketing narracyjny

• marketing partyzancki

• marketing podstępny

• marketing polityczny

• marketing sensoryczny

• marketing SMS

• marketing sportowy

• marketing szeptany

• marketing wielopoziomowy

• marketing wirusowy

• marketing zapachowy

• marketing zwrotny

• shopper marketing

• social media marketing

• marketing w wyszukiwarkach internetowych

• marketing zaangażowany społecznie

Jak widzimy, sposobów, rodzajów jest bardzo wiele, a opisanie ich wszystkich zasługuje na osobny wpis. Mimo swojej różnorodności, każdy z nich dąży do osiągnięcia celu.

Cele marketingowe

Na mecie wyścigu marketingowego – tak, wyścigu, w którym naszymi rywalami jest konkurencja, a na mecie stoi klient – jest uczynienie sprzedaży zbyteczną. To nagroda za zajęcie podium, ponieważ w momencie uczynienia sprzedaży zbędną dzieje się to, co najbardziej dla sprzedawcy pożądane – produkt lub usługa, którą oferuje sprzedawca, sprzedaje się sama. Co to dokładnie oznacza? Nic innego, jak dopasowanie produktu idealnie do potrzeb oraz wyobrażeń klienta.

Określenie tego, do czego dążymy wydaje się proste, jednak jak każde działanie – musi być zaplanowane. Jak to zrobić? W jakim czasie chcemy osiągnąć cel, do kogo dotrzeć, jaki przychód uzyskać? To wszystko składa się na precyzyjne ustalenie, gdzie chcemy znajdować się jako przedsiębiorstwo za pół roku, rok lub pięć lat.

W ustalaniu celów marketingowych bardzo pomocna jest zasada SMART, która opisuje szczegóły naszego założenia. Tak więc:

S – Specific (sprecyzowane) – czyli jasno określone

M – Measurable (mierzalne) – abyśmy mogli porównać progres do tego, co było w przeszłości

A – Achevable (osiągalne) – nie wolno porywać się z motyką na słońce, nawet jeśli ambicje nie dają się opanować

R – Relevant (istotne) – odpowiedz sobie na pytanie – czy to, co chcesz osiągnąć, będzie miało realny wpływ na rozwój firmy?

T – Time-bound (określone w czasie) – kiedy gonią nas terminy, pracujemy szybciej i sumienniej – deadline to czasem świetna motywacja

Jakie będą efekty?

Z pewnością zadowalające! Może się wydawać, że dział marketingowy nie należy do najważniejszych, jednak to od ciężkiej pracy za jego drzwiami zależy rozwój i sukcecy przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz