Co to jest Strefa EPPA?

Jak samemu pozycjonować swoją stronę w internecie?

Strefa EPPA to autonomiczna strefa Ekonomiczna, Prawna, Polityczna i Administracyjna. Oznacza to, że na jej terenie obowiązują rozdzielne w stosunku do pozostałej części kraju przepisy dotyczące między innymi prowadzenia działalności gospodarczej, czy wysokości obciążeń podatkowych. W ramach strefy istnieje oddzielna, całkowicie autonomiczna struktura administracyjna. Kwestie dotyczące obronności, czy prowadzenia polityki zagranicznej realizowane są przez rząd Polski.

Skąd pomysł na utworzenie Strefy EPPA?

Ludzie na całym świecie szukają drogi ku wolności. Nasza inicjatywa nie jest wcale oryginalna. Inspirujemy się głównie takimi projektami jak “Seastanding”, “Free State Project”, czy próbą utworzenie stref ZEDE w Hondurasie. Przykładem strefy, która już odniosła ogromny sukces jest np. Hong Kong. Właśnie ten sukces chcielibyśmy powtórzyć. Ogrom ograniczeń nakładanych na nas przez polskie prawo nie pozwala na spożytkowanie całego potencjału przedsiębiorczego drzemiącego w obywatelach. Tworząc strefę EPPA chcemy ułatwić ludziom możliwość bogacenia się i prowadzenia własnych biznesów, oraz zaproponować alternatywę dla Polaków wyjeżdżających na zachód.

Jaki jest cel powstania strefy EPPA?

Naszym celem jest utworzenie strefy, w której będą obowiązywały warunki bardziej sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości. Będziemy dążyć do poszerzenia wolności osobistych, ograniczenia interwencjonizmu państwowego, uproszczenia prawa podatkowego i usunięcia niepotrzebnej biurokracji.

Kto stoi za tym przedsięwzięciem?

Pomysłodawcą i patronem jest Jan Fijor. Cały projekt powstaje z inicjatywy zwykłych ludzi i nie jest tworzony pod szyldem żadnej partii politycznej, czy stowarzyszenia. Utrzymanie takiego statusu na tym etapie pozwoli nam na uniknięcie wielu konfliktów i zachowanie neutralności. Pamiętaj, że ty również możesz uczestniczyć w realizacji tego projektu!

Jakie zmiany przepisów podatkowych proponowane są w strefie?

Naszym celem będzie usunięcie podatków, których obsługa jest kosztowna, a biurokracja z tym związana może prowadzić do nadużyć. Szczególnie dotyczy to podatku dochodowego. Głównym podatkiem obowiązującym w strefie będzie podatek od posiadanego gruntu. Jest to najprostszy i najtańszy w obsłudze podatek, który eliminuje ryzyko korupcji. Unia Europejska nakłada na nas obowiązek wprowadzenia podatku VAT na poziomie przez nią określonym. Dążyć będziemy do tego, by w strefie obowiązywała najniższa możliwa stawka tego podatku, chociaż uważamy, że nie jest on potrzebny do funkcjonowania strefy. Dyskutowane jest również wprowadzenie podatku pogłównego.

Dążycie do utworzenia strefy nakierowanej głównie na interes korporacji i dużego biznesu?

Zdecydowanie nie. Nie mamy zamiaru decydować o tym, kto i co będzie robił w strefie, nie ma również mowy o faworyzowaniu konkretnego rodzaju działalności. Organizacja strefy zwiększy konkurencję na rynku i pozwoli na szybki rozwój małych firm. W takich warunkach duży biznes nie może sobie pozwolić na stagnację i przejadanie swoich zysków. Bez ciągłych inwestycji konkurencja wyprze z rynku podmioty, których pozycja była wcześniej niezachwiana. Rywalizacja o dobrego pracownika spowoduje wzrost płac i przyczyni się do ogólnej poprawy warunków pracy. Prawdziwym wygranym w tej walce będzie konsument – czyli my wszyscy w momencie kiedy udajemy się do sklepu oczekując miłej obsługi i wysokiej jakości towarów i usług.

Dlaczego nie wprowadzić takiego prawa na terenie całej Polski?

Największym problemem byłby sprzeciw społeczeństwa, które przywykło do państwa opiekuńczego i w znacznej większości nie lubi poważnych zmian. Kolejnym przeciwnikiem byłoby lobby czerpiące korzyści z obecnego systemu. Urzędnicy pozbawieni władzy, a tym samym możliwości przyjmowania łapówek, czy korporacje narażone na zachwianie ich pozycji przez dynamicznie rozwijającą się konkurencję mogłyby uniemożliwić zrealizowanie tego pomysłu. Utworzenie strefy EPPA na niewielkim obszarze pozwoli uniknąć wielu konfliktów i pokaże sceptykom, że takie rozwiązania niosą ze sobą wiele dobrego. Sukces strefy pozwoli na nadanie nowego kierunku zmian administracyjno-prawnych dotyczących całej Polski.

Chciałbym wesprzeć inicjatywę, co mogę zrobić?

Obecnie potrzebni nam są aktywiści. Jeżeli uważasz, że twoje umiejętności/wiedza/chęć działania mogą się przydać zgłoś się na Facebooku, lub na naszym forum. Możesz również rozpowszechnić informacje o inicjatywie wśród swoich znajomych, lub polubić nas na Facebooku.

Czy Polska będzie musiała dopłacać do utrzymania Strefy?

Od momentu gdy ludzie będą mogli zamieszkać i prowadzić interesy na jej terytorium stanie się ona finansowo niezależna od pozostałej części Polski. Budżet Strefy finansowany będzie wyłącznie z podatków ściągniętych wewnątrz jej terytorium. Część z tych wpływów zostanie przekazana państwu. Oznacza to, że dla polskiego podatnika istnienie takiej strefy nie będzie powodować dodatkowych obciążeń finansowych.

Dodaj komentarz