Czym jest kultura organizacyjna firmy?

Czym jest kultura organizacyjna firmy?

Kultura organizacyjna firmy zawsze była ważna, ale w ciągu ostatnich 15 lat stała się kluczowa. Coraz więcej organizacji stawia na budowanie silnej kultury firmy. To pomaga rekruterom przyciągnąć dobrych kandydatów i zatrzymać najlepsze talenty. Ponadto udowodniono, że dobra kultura organizacyjna poprawia zaangażowanie pracowników, produktywność i poziom wydajności.

Czym jest kultura organizacyjna firmy?

Kultura organizacyjna firmy, to zbiór wartości, ideałów, postaw i celów charakteryzujących daną organizację. Składają się na nią ważne wartości niematerialne, które dyktują, jak zespół powinien funkcjonować. W wielu aspektach staje się częścią tożsamości firmy, więc ważne jest, aby była utrzymana na wysokim poziomie.

Każda kultura firmy jest inna, bo każda firma jest inna. Żadne dwa nie są takie same. Każda firma składa się z innych osób i ma unikalne cele. Jedną z najważniejszych rzeczy do rozważenia podczas tworzenia kultury organizacyjnej firmy jest upewnienie się, że wszyscy pracownicy są reprezentowani. Powinna ich jednoczyć i napędzać do wspólnego celu. Od ustanowienia tożsamości marki do zbliżenia współpracowników i zwiększenia ich zaangażowania, zdrowa kultura organizacyjna może mieć bardzo pozytywny wpływ na firmę.

Dlaczego kultura organizacyjna firmy jest tak ważna?

Badania pokazują, że pracownikom zależy na kulturze firmy, w której pracują. Co więcej, może w dużym stopniu wpłynąć na ich motywację. Kiedy pracownicy nie dostosowują się dobrze do danej kultury, są bardziej skłonni do odejścia. Z drugiej strony, jeśli przyjmą ją z radością, wniosą więcej, zbudują lepsze relacje z kolegami i zostaną dłużej.

Ponadto, gdy pracownicy czują, że ich praca jest doceniana i uznawana, wzrasta ich motywacja do doskonalenia. Wspieranie dobrej kultury firmy nie tylko zwiększa szczęście i wydajność pracowników, ale także sama firma zyskuje przewagę w konkurencji z innymi firmami o nowe talenty.

Na przykład, 86% pracowników Google ocenia swoje doświadczenie pozytywnie, co czyni Google jedną z najlepszych firm do pracy, ale dlaczego tak jest? W dużej mierze sprowadza się to do elastyczności. Pracownicy są zachęcani do pracy jak i kiedy chcą, a to buduje zaufanie. Ponadto oferują programy wolontariatu, zachęcają do członkostwa w grupach, organizują akcje wolontariackie itp.

Ostatecznie, mimo że prawie żadna firma nie ma tak wielu zasobów jak Google, dobra kultura firmy polega na tworzeniu społeczności, która czuje się wspierana, reprezentowana i doceniana. Posłuchaj, czego potrzebują Twoi pracownicy, zaoferuj przydatne i znaczące nagrody oraz stwórz struktury i zasady, które będą napędzać te wartości.

 

 

Dodaj komentarz