Jak sprawdzić PKD firmy?

Dane dotyczące podmiotów funkcjonujących jako indywidualna działalność gospodarcza lub spółka cywilna nie są utajnione. Dostęp do nich jest powszechny, nieodpłatnie można sprawdzić dane osobowe założyciela, miejsce prowadzenia działalności a także profil biznesu definiowany poprzez kody PKD. Czym one są, jak sprawdzić PKD firmy?

Informacje potrzebne do założenia działalności gospodarczej w Polsce

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wbrew pozorom nie jest procesem skomplikowanym. Wniosek o wpis do rejestru posiada zaledwie kilka stron, a jednymi z niezbędnych informacji, jakie we wniosku należy zawszeć, są kody PKD. Zanim jednak przedsiębiorca określi, czym będzie się zajmować, musi uzupełnić wcześniejsze pola.

Osoba składająca wpis do rejestru CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) podaje między innymi:

– dane osobowe (imię, nazwisko, miejsce oraz datę urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)

– nazwę firmy (koniecznie zawierającą minimum imię i nazwisko)

– pięcioznakowe kody PKD wskazujące na profil działalności

– dane do kontaktu

– adresy związane z działalnością (główny i ewentualne dodatkowe)

– informację o wybranej formie opodatkowania

– informację o powierzonym pełnomocnictwie

Czym są kody PKD?

Rejestr kodów PKD stanowi zbiór pięcioznakowych, składających się z liter i cyfr, symboli, jakie zostały przyporządkowane konkretnym rodzajom działalności. Klasyfikacja PKD opiera się na wielostopniowym podziale. Najpierw bowiem wyodrębniono sekcje od A do U, następnie w obrębie nich wydzielono oznaczone dwoma cyframi działy, a dalszy podział obejmuje grupy i klasy. W ten sposób powstają kody przypisane konkretnym typom działalności. Przykładowo pod znakami 10.92.Z kryje się Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych, a symbol PKD 47.91.Z oznacza Sprzedaż detaliczną prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

Witryna CEIDG skarbnicą wiedzy o polskich przedsiębiorstwach

Zweryfikowanie, czym konkretny podmiot się zajmuje, jest banalnie proste. W tym celu wystarczy skorzystać z wyszukiwarki na platformie CEIDG. Na głównej stronie portalu widoczne są różne grafiki, w tym zielona pod którą widnieje “Znajdź przedsiębiorcę”. Należy wybrać ten odnośnik i po przeniesieniu na kolejną stronę uzupełnić dane szukanego podmiotu. Im więcej danych w rubrykach zostanie umieszczonych, tym łatwiej odnaleźć wpis znajdujący się w kręgu poszukiwań. Jeśli bowiem wpisane zostanie jedynie imię i nazwisko, to przysłowiowych Janów Kowalskich przeglądarka może wykazać wielu.

Po zlokalizowaniu konkretnego wpisu, należy kliknąć niebieski guzik “Szczegóły”. Następnie ukaże się zawartość wpisu. Poniżej podstawowych danych mieszczą się informacje o kodach PKD: zarówno głównym, jak i dodatkowych, jeśli przedsiębiorca takowe wskazał. Obok symbolu wyszczególniono, co ta podklasa obejmuje.

Dodaj komentarz