Jak uchronić się przed windykatorem?

Jak uchronić się przed windykatorem?

Wiele osób ma problemy ze spłatą swoich zobowiązań. Do zaległych rachunków dochodzą bieżące wydatki oraz odsetki od niezapłaconych rat, przez co nie trudno jest popaść w poważne kłopoty finansowe. Gdy znajdziemy się w sytuacji, w której nasze długi zostają przekazane firmie windykacyjnej, należy dokładnie przeanalizować swoje położenie i podjąć odpowiednie kroki. Bez zachowania zimnej krwi i stanowczych negocjacji, spłata zadłużenia może być trudniejsza. 

W razie posiadania długów, które podlegają postępowaniu windykacyjnemu, główną zasadą działania jest podjęcie współpracy w celu opłacenia wierzycieli. Porozumienie stron jest możliwe niemalże w każdej chwili od momentu powstania należności niedogodnych do spłaty. Pierwszym krokiem, jaki podejmuje windykator, jest listowne poinformowanie dłużnika o przejęciu egzekucji długu. Nadesłana korespondencja zawiera dane kontaktowe, dzięki którym można podjąć próbę negocjacji. Niekorzystnym rozwiązaniem jest unikanie odebrania listu bądź zmiana adresu. Uciekanie przed odpowiedzialnością za własne zobowiązania z nadzieją że sprawa ulegnie przedawnieniu, może przysporzyć wielu kłopotów. Otrzymanie korespondencji od windykatora powinno być sygnałem ostrzegawczym dla dłużnika. Adresat listu powinien w jak najkrótszym czasie skontaktować się z przedstawicielem firmy windykacyjnej, aby zacząć zmieniać swoją niekorzystną sytuację. Oczywistym faktem jest to, że nie posiada on środków niezbędnych do zapłacenia całości zobowiązania, ponieważ w przeciwnym wypadku nie doszłoby do znaczących opóźnień w terminach płatności. Kontakt z windykatorem jest jednak szansą na zdobycie dodatkowego czasu na znalezienie wolnej gotówki oraz zatrzymanie naliczania karnych odsetek.

Próba polubownego rozwiązania sprawy windykacyjnej jest zawsze mile widziana. Jeżeli dłużnik z własnej woli kontaktuje się z operatorem długu, ma szanse na przychylność oraz daleko idące ustępstwa podczas prowadzenia negocjacji. Wyjaśniając swoją trudną sytuację oraz proponując jakąkolwiek możliwą do realizacji formę rozliczenia, stajemy się dla windykatora bardziej wiarygodni. Dzięki temu jest on skłonny przyznać nam niskie raty, które będziemy mogli płacić w terminie. Nie warto godzić się na warunki spłaty, których nie jesteśmy w stanie dotrzymać. Każdy dłużnik przed podjęciem rozmów z windykatorem powinien starannie i realnie ocenić swoją sytuację finansową oraz przedstawić ją w taki sposób, aby skłoniła do wyrozumiałości. Podczas negocjowania wysokości rat, należy jednak zwrócić uwagę, czy podczas wydłużania okresu spłaty nie doszło do naliczenia dodatkowych kosztów, którymi nie powinniśmy byli zostać obciążeni. Chcąc uzyskać korzystne warunki spłaty, można pokusić się o próbę redukcji części zobowiązań. Windykator bierze pod uwagę taką możliwość, gdy jesteśmy w stanie zaproponować mu coś w zamian. Może być to na przykład wcześniejsza spłata pozostałej części długu, pod warunkiem że rzeczywiście jesteśmy w stanie uszczuplić domowy budżet o nieco wyższe sumy pieniężne, przeznaczane na opłacenie rat.

W przypadku posiadania jakichkolwiek zobowiązań wobec firmy windykacyjnej, zawsze warto zrobić pierwszy krok, proponując własne warunki. Gdy nie reagujemy na próby kontaktu, podejmowane przez windykatora, narażamy się na konieczność przyjęcia założeń spłaty długów, narzuconych nam odgórnie. Wykazując chęć współpracy, otwieramy sobie furtkę do szybszego i pomyślnego pożegnania problemów finansowych.

Dodaj komentarz