Menedżer. 10 najlepszych praktyk w zarządzaniu zespołem.

Menedżer to osoba, która jest odpowiedzialna za “zarządzanie” przedsiębiorstwem. Musi posiadać umiejętności zarządzania projektami – planowania i delegowania zadań, komunikowania się i motywowania – jak również przyjmowania na siebie różnych obowiązków związanych z kierowaniem projektami. Zły menedżer zmusza cię do pracy, dobry menedżer pozwala ci pracować.

1. Zaangażuj swoich pracowników.

Wyobcowani pracownicy nie dbają o dobre wykonanie swojej pracy. Wszystko, na czym im zależy, to zarobek i realizacja własnych interesów. Pierwszą rzeczą, jaką musi zrobić dobry menedżer, jest utrzymanie koncentracji pracowników na wizji firmy. Zaangażowani pracownicy są nie tylko bardziej entuzjastyczni i wydajni, ale również stają się mniej pasywni, biorą odpowiedzialność za swoje wyniki i przyciągają do firmy nowe talenty.

2. Nagradzanie wysiłku.

Uznanie dla wysiłku i osiągnięć – podziękowanie za dobrze wykonaną pracę – sprawia, że pracownicy czują się docenieni. Wydaje się to oczywiste, ale niektórzy menedżerowie często nie dostrzegają pozytywnego wpływu uznania. Mogą nawet uważać, że bycie zbyt “miłym” podważa ich autorytet. Wręcz przeciwnie, nagrody motywują ludzi do osiągania lepszych wyników i pomagają budować lojalność wobec firmy.

3. Bądź elastyczny.

Nie dostrzeganie, że każdy zespół składa się z jednostek o własnych, unikalnych cechach jest ogromnym błędem. Dlatego dostosuj swoje podejście, aby utrzymać ich motywację i zadowolenie.

4. Zachęcanie do jasnej, precyzyjnej i szczegółowej komunikacji
Aby Twoja firma działała jak precyzyjnie wyregulowana maszyna, jasność, precyzja i dokładność we wszystkich komunikatach jest koniecznością. Dotyczy to oczywiście wszystkich wykorzystywanych kanałów komunikacji.

5. Przejrzystość praktyki.

Przejrzysty menedżer to taki, który wzbudza zaufanie i szacunek. Członkowie Twojego zespołu będą mniej skłonni do zaakceptowania wskazówek od menedżera, który ich okłamał lub ukrył ważne informacje.

6. Pozostań zaangażowany.

Kiedy członkowie Twojego zespołu nie ufają sobie nawzajem, spędzają dużo czasu na unikaniu konfliktów, zamiast wyrażać swoje prawdziwe opinie i pracować nad znalezieniem wspólnej płaszczyzny porozumienia. W rezultacie powstaje stan permanentnej niejednoznaczności, w którym z dyskusji grupowych nie wyłaniają się jasne cele ani strategie. Ten brak zaangażowania prowadzi do “dysfunkcyjnej” dynamiki zespołu. Może to prowadzić do podejmowania niewłaściwych decyzji i obniżenia wydajności. Pozostanie zaangażowanym w inicjatywę zespołową oznacza stworzenie atmosfery, w której konflikt jest mile widziany, a nie straszony, ponieważ różne punkty widzenia pomagają określić jasne cele i być bardziej efektywnym.

7. Dążenie do jasności.

Wielu menedżerów często przestaje lub zapomina o pracy nad realizacją wizji firmy. Inni nigdy nie mieli wizji! Konieczne jest, aby firmy skupiły się na ujednoliceniu podstawowych zasad swojej jednostki, zadając sześć następujących pytań:
Dlaczego istniejemy?
Jak to zrobić?
Co robimy?
Jak nam się to uda?
Co jest w tej chwili najważniejsze?
Kto co powinien zrobić?
Jeśli menedżerowie nie rozwiną – i nie podzielą się – jasnym poczuciem wizji firmy, jej wartości, celów strategicznych i delegowania odpowiedzialności, najlepsze na świecie szkolenie z zakresu zarządzania nie będzie miało znaczenia, ponieważ firmie będzie brakowało celu i kierunku.

8. Tworzenie spójności kulturowej.

Termin “kultura” nie odnosi się tutaj do statusu społeczno-ekonomicznego czy pochodzenia etnicznego. Jest to raczej poczucie wspólnych wartości, które przy odpowiednim poziomie zaangażowania doprowadzą do rozwoju produktywnych i skutecznych rezultatów. Jedną z dobrych praktyk zarządzania jest zatrudnianie nowych pracowników w oparciu o zgodność z podstawowymi wartościami i wizją firmy. Pracownicy wyznający wspólne wartości są dobrymi członkami zespołu.
Różnorodność rasy, płci i statusu społeczno-ekonomicznego jest rzeczą pozytywną, ponieważ zwiększa zbiorowe zrozumienie. Różnice w wartościach mogą jednak prowadzić do spadku produktywności zespołu.

9. Zachęcanie do pracy zespołowej.

Skup się na dynamice swojego zespołu, aby mieć pewność, że pracownicy nie będą rozpraszani przez indywidualne działania, które zbijają ich z tropu. Skutecznym sposobem na kultywowanie ducha zespołu wśród pracowników jest przydzielanie im projektów, które odbiegają od mentalności skupionej na “dziale”. To właśnie tutaj zarządzanie zespołem okazuje się być najlepszym sprzymierzeńcem w zwiększaniu produktywności.

10. Dawanie przykładu.

Twoje zachowanie jako menedżera powinno odzwierciedlać to, czego oczekuje się od Twojego zespołu. Jeśli będziesz na czas, oni też będą. Daj przykład idealnego zachowania swoim pracownikom, tak aby oni również go naśladowali.

Podsumowanie.

Aby odnieść sukces w tak konkurencyjnej dziedzinie, jaką jest zarządzanie, musisz pozostać wierny sobie, zanim będziesz mógł wywrzeć znaczący wpływ na firmę, którą reprezentujesz. Ostatecznie, najlepsze techniki zarządzania to te, które koncentrują się na rozwijaniu autentycznych więzi pomiędzy Tobą, Twoimi pracownikami i całą firmą.

Dodaj komentarz