Dziecko a zdolność kredytowa – czy mając dziecko, trudniej jest otrzymać kredyt?

Każdy bank przed udzieleniem swojemu klientowi kredytu sprawdza jego zdolność kredytową. Jest to główny czynnik, który decyduje o tym, jaką odpowiedź otrzymamy na wniosek kredytowy – negatywną czy pozytywną. Czy posiadanie dziecka zmniejsza naszą zdolność kredytową? Czy lepiej wnioskować o kredyt bankowy przed narodzinami dziecka? Odpowiedź eksperta https://habza.com.pl/ znajdziesz w poniższym artykule.

Czy dziecko ma wpływ na zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa ma wpływ na to, czy otrzymasz kredyt, czy też nie. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz niewielki kredyt gotówkowy, czy wysoki kredyt hipoteczny bank przeanalizuje Twoją zdolność do spłaty zobowiązania w wyznaczonym terminie, wraz ze wszystkimi dodatkowymi kosztami.

Co ma wpływ na zdolność kredytową? Bank przeanalizuje m.in.:

– zarobki i ich źródło

– wiek, wykształcenie, stan cywilny,

– aktualne zobowiązania oraz sumę miesięcznych wydatków,

– liczbę osób na utrzymaniu.

Warto zwrócić uwagę na ostatni punkt, czyli liczbę osób na utrzymaniu. Oznacza to, że posiadanie dziecka ma wpływ na zdolność kredytową i ta informacja nie jest bez znaczenia dla banku. Posiadanie, wychowanie i utrzymanie dziecka kosztuje i bardzo często nie jest to mała kwota. Miesięczne wydatki na dziecko wynoszą przynajmniej kilkaset złotych, co może obniżyć Twoją zdolność kredytową. Nie oznacza to jednak, że rodzice jednego lub kilku dzieci nie otrzymają kredytu w banku. Uzyskanie korzystnego zobowiązania finansowego będąc rodzicem, jest jak najbardziej możliwe.

Dlaczego dziecko obniża zdolność kredytową?

Im więcej osób utrzymujesz, tym niższa jest Twoja zdolność kredytowa. Dlaczego? Ponieważ im więcej wydajesz na utrzymanie innych, tym mniej pieniędzy zostanie Ci na spłatę kredytu bankowego. Każdy bank dokładnie analizuje zdolność kredytową swojego klienta, ponieważ chce zminimalizować ryzyko niespłacenia przez niego zobowiązania. Otrzymanie wysokiej kwoty kredytu jest możliwe, nawet jeśli posiadasz więcej niż jedno dziecko. Warunkiem jest jednak dobra zdolność kredytowa, czyli m.in. odpowiednio duże zarobki czy brak innych zobowiązań kredytowych.

Ubrania, zabawki, szkoła to dodatkowy wydatek, którego nie sposób pominąć, obliczając domowy budżet. Każdy bank ma swój sposób obliczania zdolności kredytowej osób, które mają dziecko. Zazwyczaj w takiej sytuacji bank odejmuje kilkaset złotych od miesięcznych dochodów i jest to traktowane jako koszt utrzymania dziecka. Posiadanie dziecka nie jest jednoznaczne z odmową przyznania kredytu, jednak należy pamiętać, że może to obniżyć zdolność kredytową.

Podsumowanie

Jeśli masz dziecko lub też kilkoro dzieci, to bank weźmie to pod uwagę podczas analizy Twojej zdolności kredytowej. Jeśli jednak Twoje zarobki są wystarczająco duże i wnioskujesz o kredyt z drugą osobą np. współmałżonkiem, to Twoje szanse na otrzymanie korzystnego kredytu są wysokie. Na korzyść kredytobiorcy działa także wkład własny. Jeśli dysponujesz wystarczająco wysoką sumą, to posiadanie dziecka nie stanowi przeszkody w otrzymaniu kredytu nawet na dużą kwotę.

Dodaj komentarz