Jak liczona jest zdolność kredytowa?

Reklamowanie w gazecie – czy wciąż się opłaca?

Często słyszy się, że jednym z warunków otrzymania kredytu w banku jest posiadanie zdolności kredytowej. Dla większości osób jest to oczywiste, jednak jak się okazuje, nie wszyscy wiedzą jak jest ona liczona. Dlatego warto wiedzieć, co dokładnie wpływa na zdolność kredytową oraz jak banki ją liczą i oceniają.

Czym jest zdolność kredytowa?

Zanim przejdzie się do kwestii tego, jak liczona jest zdolność kredytowa, warto kilka słów powiedzieć o tym, czym ona tak właściwie jest. Zacząć trzeba od tego, że jest to jeden z najważniejszych parametrów, jaki banki biorą pod uwagę, podejmując decyzję o udzieleniu kredytu. Od tego, jaką posiada się zdolność kredytową, zależy nie tylko to, czy w ogóle otrzyma się kredyt, ale także to w jakiej wysokości i na jakich warunkach. Odpowiadając na pytanie, czym jest zdolność kredytowa, powiedzieć można, że jest to zdolność osoby wnioskującej o kredyt do jego spłaty w określonym terminie. Obliczając zdolność kredytową, każdy bank bierze pod uwagę kilka istotnych elementów. Mowa tu m.in. o wnioskowanej kwocie kredytu, wieku wnioskodawcy, wysokości dochodów, źródle dochodów, miesięcznych wydatkach, a także o posiadanych przez wnioskodawcę innych zobowiązaniach finansowych.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Na zdolność kredytową wpływają różne czynniki. Jednym z najważniejszych jest osiągane przez wnioskodawcę miesięczne dochody. Choć to czynnik kluczowy to jednak niejedyny. Banki biorą pod uwagę także źródło uzyskiwania dochodów. W najlepszej sytuacji są osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony. Taka forma zatrudnienia uważana jest przez banki za najbardziej wiarygodną. Niekiedy banki obliczając zdolność kredytową, biorą także pod uwagę staż pracy wnioskodawcy. Oczywiście im dłuższy, tym lepiej. Mówiąc o obliczaniu przez banki zdolności kredytowej, podkreślić trzeba, że są ona zobowiązane do przestrzegania wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego. Mowa tu m.in. o tym, że miesięczna rata kredytu nie może przekraczać połowy miesięcznego dochodu wnioskodawcy. Duże znaczenie ma również historia kredytowa. Jeśli wnioskodawca zaciągał już pożyczki lub kredyty i spłacał swoje zobowiązania w terminie, to bank może jego zdolność kredytową ocenić wyżej.

Co obniża zdolność kredytową?

Wiedzieć trzeba, że są również czynniki, które zdolność kredytową obniżają. Jednym z nich jest posiadanie innych zobowiązań finansowych w momencie składania wniosku o kredyt. Każdy posiadany już kredyt lub pożyczka obniża niestety zdolność kredytową. Jest tak, nawet jeśli aktualne zobowiązania spłacane są terminowo. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest spłata wszelkich innych zobowiązań przed złożeniem wniosku o kredyt. Warto zamkną linię debetową w rachunku bankowym oraz zrezygnować z karty kredytowej.

Dodaj komentarz