Pożyczka pracownicza czy od firmy pożyczkowej – co wybrać?

Pożyczka pracownicza czy od firmy pożyczkowej – co wybrać?

Przychodzi czasami taki okres w życiu człowieka, kiedy potrzebujemy pożyczki, gdyż suma oszczędności jaką uzbieraliśmy na swoim koncie bankowym jest niewystarczająca. Jaką pożyczkę wybrać i co powinniśmy wiedzieć kiedy już decydujemy się na dokonanie takiego rozwiązania?

Pożyczka pracownicza 

Jest to forma dobrowolnego świadczenia finansowego, której udziela pracodawca na rzecz pracowników danego zakładu pracy, w którym istnieje PKZP* lub ZFŚS*.
Aby otrzymać taką pożyczkę należy złożyć pisemne podanie do pracodawcy. Z kolei czas oczekiwania nie jest długi na rozpatrzenie wniosku, a wysokość pożyczki określa budżet firmy lub liczba zatrudnionych w niej osób. Spłata pożyczki odbywa się poprzez potrącenia z wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi (Pracownik musi złożyć pisemne upoważnienie pracodawcy o wyrażeniu zgody na takie działanie). Czasami kredytobiorca wybiera inne rozwiązanie, decydując się na comiesięczne przelewy na konto zakładu pracy.

PKZP

Pracownika Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa. Najczęściej funkcjonuje w starszych, państwowych firmach. Aby PKZP mogła funkcjonować, konieczne jest zgromadzenie minimum 10 pracowników, wyrażających zgodę na udział członkostwa.

O czym należy pamiętać?
Często zakłady pracy, a szczególnie te większe udzielają pożyczki dopiero po znalezieniu poręczyciela, tzw. żyranta. Stosuje się to w przypadku pożyczek na duże kwoty, bądź w sytuacji gdy zdolność kredytowa danego pożyczkobiorcy jest zbyt niska.

Zalety PKZP
• oprocentowanie (dużo niższe od tego występującego w bankach czy firmach pożyczkowych)
• dostęp do wszelkich informacji związanych z członkostwem PKZP
• możliwość przeglądania historii wpłat i wypłat wkładów oraz zaciągniętych i poręczonych pożyczek

ZFŚS

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – obecnie, jest najbardziej rozpowszechniany. ZFŚS muszą utworzyć pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników lub co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników (O ile z wnioskiem utworzenia funduszy wystąpi zakładowa organizacja związkowa). Program dotyczący bezpośredniej pożyczki na dowolny cel, a także bezzwrotnego świadczenia  zapomogi dla osób w szczególnej sytuacji materialnej/życiowej.

Zalety ZFŚS
• uprzywilejowanie pod kątem obciążeń publicznoprawnych 
• zwolnione w całości z oskładkowania przez ZUS oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
• dofinansowanie wakacji dla dzieci pracowników oraz rehabilitacji i leczenia pracownika w związku z wypadkiem przy pracy.

Firmy pożyczkowe

Są to instytucje pożyczkowe istniejące na rynku poza bankowym. Specjalizują się w dzieleniu środków pieniężnych i działają w oparciu o kodeks cywilny oraz ustawę o kredycie konsumenckim. Firmy pożyczkowe mogą występować wyłącznie jako spółki z.o.o lub spółki akcyjne, a ponadto minimalny kapitał powinien wynosić 200000 zł i musi być pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym. 

Pożyczka od firmy pożyczkowej czy pożyczka pracownicza? Którą wybrać?

Jeśli decydujemy się na chwilówkę, bądź kwota pożyczki nie będzie zbyt wysoka warto wybrać pożyczkę pracowniczą, ze względu na bardzo niskie oprocentowanie (w niektórych zakładach pracy wynosi 0,1%, a nawet 0%).
W przypadku dotyczącej wyższych kosztów lepiej wybrać pożyczkę od firmy pożyczkowej. Zapewnia ona większą niezależność, jednak można jej nie otrzymać, jeśli zdolność kredytowa danego pożyczkobiorcy jest negatywna.

 *Poręczyciel (Żyrant) – osoba, która zobowiązuje się przed bankiem do spłat kredytu w sytuacji, gdy kredytobiorca przestaje go spłacać, np. w przypadku śmierci.

 

 

 

Dodaj komentarz