Co można odliczyć od podatku?

Na początku każdego roku, Polacy muszą złożyć roczne zeznanie podatkowe — PIT. Można to zrobić poprzez złożenie dokumentów bezpośrednio w okienku urzędowym albo wysłać uzupełniony formularz przez Internet. Warto wiedzieć, że od podatku przysługują pewne ulgi, które można od niego odliczyć. W ten prosty sposób można nieco obniżyć wysokość swojego podatku. Warto jednak zaznaczyć, że ulgi dzielą się na takie, które można odliczyć od podatku oraz takie, które odliczane są od dochodu. Jakie ulgi można odliczyć od swojego PITu?

Jakie ulgi można odliczyć od podatku?

Aby dokonać odliczenia danych ulg, wystarczy uzupełnić odpowiednie pole w formularzu podatkowym. Ulgi, które można odliczyć od swojego podatku to ulga prorodzinna (na dzieci), ulga za pracę poza granicami Polski oraz ulga za odprowadzane składki zdrowotne. Aby odliczyć każdą z tych składek, trzeba posiadać odpowiednie dokumenty, które świadczą o tym, że dana ulga faktycznie przysługuje podatnikowi. W przypadku odliczania ulgi na dzieci, konieczne będzie posiadanie aktu urodzenia dziecka.  

Jakie ulgi można odliczyć od dochodu?

Lista ulg, które można odliczyć od dochodu, jest znacznie dłuższa niż lista ulg odliczanych od podatku. Do najbardziej popularnych ulg, które odliczano w zeszłym roku podatkowym, należą:

  • ulga za Internet,
  • ulga termomodernizacyjna,
  • ulga na sprzęt rehabilitacyjny,
  • ulga na leki,
  • darowizny na kościół,
  • darowizny na cele edukacyjne,
  • ulga dla krwiodawców,
  • darowizny na cele pożytku publicznego.

Tak samo, jak w przypadku odliczania ulg od podatku, tak również tutaj do każdej z odliczanych ulg należy posiadać odpowiedni dokument, który uprawnia podatnika do skorzystania z danej ulgi. W przypadku ulgi za Internet trzeba posiadać odpowiednie rachunki. Do odliczenia ulgi na sprzęt rehabilitacyjny będzie potrzebne oświadczenie o niepełnosprawności i dowód poniesienia kosztów na taki sprzęt. Ulga termomodernizacyjna wymaga posiadania faktury. Osoby, które chcą odliczyć ulgę dla krwiodawców, powinny posiadać potwierdzenie stacji krwiodawstwa. Aby odliczyć darowizny, trzeba przygotować odpowiedni dokument, który potwierdza przekazaną kwotę oraz dane darczyńcy.

Na czym polega ulga dla młodych?

Od 2019 roku istnieje również ulga dla młodych. Z ulgi dla młodych może skorzystać każda osoba, która nie przekroczyła 26 lat i uzyskuje przychody, które wskazywane są w ustawie o podatku dochodowym. Ważne jest również, że ta ulga dotyczy osób, których limit przychodów wynosił w minionym roku podatkowym 85 528 zł. Po przekroczeniu tej kwoty młody podatnik podlega już obowiązkowi rozliczenia się w ogólnie obowiązujących zasadach w systemie podatkowym. 

Dodaj komentarz