Co zawiera dobry biznesplan?

Czym jest kod AuthInfo?

Zanim zdecydujesz się na założenie firmy i zarejestrowanie jej  we wszystkich urzędach, musisz wiedzieć na co się decydujesz. Taka decyzja nie może być podejmowane pochopnie, bo wiąże się z dużym ryzykiem finansowym. Aby trzeźwo spojrzeć na swoje możliwości, szanse i zagrożenia, jakie niesie prowadzenie działalności gospodarczej, konieczne jest przygotowanie biznesplanu. Jak sporządzić dobry biznesplan? Nie ma na to gotowej recepty. Wygląd i zawartość zależą od jego przeznaczenia i adresata. Tutaj podaję najbardziej ogólne zasady, jakimi należy się kierować.

Streszczenie – opis przedsięwzięcia

Powinno być esencją całego biznesplanu, zawierać najważniejsze informacje podane w ciekawy sposób. Nie może zniechęcać do dalszego czytania – streszczenie umieszcza się na początku całego dokumentu, chociaż pisze się je na końcu. Musi zawierać cel opracowania biznesplanu, krótki opis produktów i usług oferowanych przez firmę, najważniejsze dane finansowe, dotychczasowe doświadczenie szefostwa firmy.

Informacje o firmie

To bardzo krótka i treściwa część. Zawiera: nazwę przedsiębiorstwa i jej formę prawną, dane teleadresowe, przedmiot działalności, opis właścicieli. Mogą być dołączone informacje o: firmy, jej krótka historia, posiadanych certyfikatach i otrzymanych nagrodach, zasobach.

Informacje o produkcie

w tej części szczegółowej analizie poddany zostaje produkt, sposób jego produkcji, cechy wyróżniające go spośród innych produktów tego typu, plany związane z jego modyfikacją, przepisy prawne dotyczące jego użytkowania oraz posiadane prawa autorskie i patenty.

Analiza rynku i konkurencji

Żadna firma nie prosperuje w próżni. W tej części biznesplanu powinna znaleźć się charakterystyka środowiska, w jakim będzie obracać się przedsiębiorstwo, informacje o danej branży, jej wielkości, segmentacji runku, profilu klientów, barierach wejścia i wyjścia z rynku. Powinna znaleźć się także analiza SWOT, czyli analiza mocnych i słabych stron oraz wiążących się z tym szans i zagrożeń).

Zarządzanie i pracownicy

Pracownicy i kadra zarządzająca stanowią równie ważny element co pomysł na biznes. Dlatego w biznesplanie musimy uwzględnić profile naszych pracowników, ich kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie, wiek, podział obowiązków, formę zatrudnienia, politykę płacową.

Strategia sprzedaży, marketing

Tutaj musimy udowodnić, że wiemy jak sprzedać nasz produkt lub usługę. Najlepiej zawrzeć to na podstawie koncepcji 4P: produkt (product), cena (price), dystrybucja (place), promocja i reklama (promotion).

Plany i wdrażanie celów

Należy opisać sposób na wprowadzenie w życie swoich planów oraz ich realizację krok po kroku z określeniem czasu ich realizacji. Dobry biznesplan obejmuje 5 lat.

Plan finansowy

Zawiera elementarne dane szacunkowe: sprzedaż, przepływ gotówki, zyski. Stanowi to podstawę do podjęcia decyzji o rozkręceniu interesu. Zawartość tej części różni się od tego, do kogo ma trafić dokument. Do podstawowych informacji należą: rachunek zysków i strat, przewidywane inwestycje, przepływ środków finansowych, analiza progu rentowności, źródła finansowania, zapotrzebowanie na kapitał.

Dodaj komentarz