Rozliczenie pit 37 z małżonkiem – na jakich warunkach?

Wspólne rozliczenie z małżonkiem zarezerwowane jest wyłącznie dla podatników, którzy rozliczają się za pomocą pit 37 bądź pit 36, a więc opodatkowują swoje dochody za pomocą skali. Na jakich warunkach można dokonać wspólnego rozliczenia i kiedy takie rozwiązanie jest korzystne?

Na jakich warunkach?

Pit 37 rozliczenie z małżonkiem wydaje się być bardzo korzystnym, a przede wszystkim wygodnym rozwiązaniem, jednak warto zdać sobie sprawę z tego, że nie każdy będzie mógł z niego skorzystać. Zgodnie z prawem, aby móc rozliczyć się wspólnie, nie wystarczy pozostawać w związku małżeńskim. Wręcz przeciwnie – należy spełnić dodatkowe wymogi. Drugi ze współmałżonków nie może bowiem prowadzić działalności gospodarczej, która opodatkowana będzie liniowo bądź za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Co więcej, między małżonkami musi istnieć wspólność majątkowa, zatem nie mogą oni podpisać intercyzy. Do 2022 roku prawo wymagało, aby zainteresowani przez cały rok pozostawali w związku małżeńskim, jednak obecnie wspólnie mogą też rozliczać się pary, które  zawarły związek małżeński w trakcie trwania roku podatkowego.

Kiedy wspólne rozliczenie jest korzystne?

Wspólne rozliczenie małżonków okazuje się być korzystne w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich jest sytuacja, w której tylko jeden ze współmałżonków osiąga dochody. Przykładem może być pracujący mąż oraz niepracująca żona, która w związku z nieosiąganiem dochodów, nie ma prawa do skorzystania z kwoty zmniejszającej podatek. Prawo to nabywa natomiast przy wspólnym rozliczeniu. Drugi przypadek dotyczy małżonka, który wpada w drugi próg podatkowy, podczas gdy współmałżonek pozostaje w pierwszym progu. Wtedy bowiem, dzieląc łączne dochody na pół, nie jest on zobowiązany do zapłaty podatku w wyższej stawce. 

Komfort dla podatnika

W przypadku, gdy oboje małżonków pozostaje w pierwszym bądź w drugim progu podatkowym, wspólne rozliczenie nie jest korzystne, lecz pozostaje neutralne. Oznacza to, że z finansowego punktu widzenia para może rozliczać się osobno, a nic na tym nie straci. Niemniej jednak nie można pominąć także innego aspektu, jakim jest wygoda. Wspólne rozliczenie oznacza konieczność wysłania tylko jednego formularza, daje też możliwość odliczenia na nim wszelkich, przysługujących jednemu bądź drugiemu małżonkowi ulg podatkowych. Dzięki temu można oszczędzić sporo czasu i stresu, jakie towarzyszy niektórym podatnikom przy wypełnianiu deklaracji. To właśnie dlatego tak wielu małżonków decyduje się na wspólne rozliczenie pit 37.

Dodaj komentarz