Co to jest bilans księgowy?

Dobra wiadomość – Twój ekspert właśnie przesłał Ci Twój bilans! Ale w obliczu tej tabeli, która podsumowuje działalność Twojej firmy w danym czasie, jesteś trochę zagubiony. Pomiędzy różnymi zapisami księgowymi i kolumnami “aktywa” i “pasywa”, ten instrument, który jest niezbędny dla każdego przedsiębiorcy, jest nieco trudny do zrozumienia dla niewtajemniczonych.

Definicja.

Bilans przedsiębiorstwa jest znormalizowanym dokumentem, który pozwala poznać sytuację finansową firmy na koniec okresu obrachunkowego (czyli roku działalności).
Jest on częścią pakietu podatkowego, czyli dokumentów finansowych wymaganych co roku przez administrację, tak samo jak rachunek zysków i strat czy zestawienie kapitałów własnych.
Musi on być sporządzony przez firmę na koniec każdego okresu podatkowego i jest swego rodzaju zwieńczeniem pracy księgowej. Opiera się ona na zasadzie podwójnego zapisu, tzn. ilość zasobów zawsze odpowiada ilości ich wykorzystania.

Jaki jest cel sporządzania bilansu?

Bilans księgowy przedsiębiorstwa dostarcza informacji:
– zasoby przedsiębiorstwa: skąd pochodzą pieniądze;
– sposób wykorzystania tych zasobów, na co idą te pieniądze.
Porównanie dwóch bilansów daje pojęcie o rozwoju przedsiębiorstwa w danym okresie.
Ponadto, narzędzie to może być przydatne:
– dla firmy, aby przeanalizować niektóre z jej mocnych i słabych stron;
– inwestorom i potencjalnym nabywcom, w celu oszacowania wartości firmy;
– dla klientów i dostawców, aby sprawdzić kondycję firmy;
– bankowcom, którzy chcą ustalić, czy firma kwalifikuje się do uzyskania dodatkowego kredytu lub pożyczki.

Jak zbudowany jest bilans?

Podstawą bilansu Twojej firmy są wszystkie dowody księgowe (faktury od klientów i dostawców, wyciągi bankowe, zamówienia zakupu, dowody dostawy, rachunki, raporty wydatków, dowody kasowe, listy płac itp.)
Wszystkie te dokumenty muszą być rejestrowane (mówimy “wprowadzane”) jako i kiedy są wymagane w oprogramowaniu księgowym. Każde przedsiębiorstwo jest bowiem prawnie zobowiązane do aktualizowania swoich ksiąg rachunkowych.
W praktyce stosunkowo trudno jest wprowadzać i klasyfikować wszystkie te dokumenty w miarę ich napływania. Wielu przedsiębiorców zalega z płatnościami przez cały okres podatkowy.
Okres zamykania bilansu to prawdziwe polowanie na brakujące faktury, bez którego większość prowadzących firmy chciałaby się obejść.
Zapisy księgowe muszą być dokonywane w sposób ustandaryzowany, tzn. muszą zawierać określoną liczbę szczegółowych danych dla każdej transakcji (np. kwoty, daty, nazwy, numery kont).

Dodaj komentarz